Lidmaatschap

De contributie p.p. voor de periode 1 januari t/m 31 december (jaarabonnement) bedraagt voor:

  • Senioren 24 jaar+: € 145,-
  • 13 t/m 23 jaar: € 72,-
  • Jeugd tot 13 jaar: € 36,-
  • (Het lopende kalenderjaar minus het geboortejaar bepaalt de categorie)

 

Naast het jaarabonnement heeft TCH 2 extra abonnementen:
Winterabonnement: 6 maanden van 01/10 tot 01/04 voor € 60,
Zomerabonnement: 3 maanden tussen de periode 01/05 en 01/09 voor € 50,-
(Leden met een zomer en/of winter abonnement kunnen niet deelnemen aan KNLTB toernooien)

Zonder vrijwilligers geen club!
Alle leden van 18 jaar en ouder worden ingedeeld voor het draaien van 1 á 2 bardiensten per jaar

Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk om te ruilen. Hiertoe kun je gebruik maken van de ledenlijst in de kantine.

De indeling van de kantinediensten wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Deze wordt toegestuurd in de nieuwsbrief en de betrokken leden krijgen ook persoonlijk een notificatie mail. (Let erop dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie).

Leden die echt onoverkomelijke bezwaren hebben tegen deze regeling, kunnen de verplichting afkopen tegen de betaling van 30,- euro per jaar.

Duur van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk opzegbaar aan het adres van de ledenadministratie voor 1 oktober van elk jaar.

Tussentijdse opzegging is mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins.

Voor opzeggingen ontvangen na 1 oktober worden kosten in rekening gebracht, dit i.v.m. het opstellen van de begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de KNLTB.

Vervolgens ontvangt het nieuwe lid een tijdelijke ledenpas totdat de originele ledenpas van de KNLTB is ontvangen.