Vrijwilligers

 

TC Haaksbergen wil een laagdrempelige vereniging zijn waar je zowel recreatief als prestatief kunt tennissen en padellen. 

Onze contributie en horecaprijzen proberen we laag te houden. 

Ons park willen we mooi houden en onze banen willen we graag optimaal bespeelbaar houden.

We willen activiteiten organiseren waarin onze leden elkaar kunnen ontmoeten en we willen dus ook dat onze kantine 

vaak open is voor een drankje en een hapje.

Om dit allemaal te realiseren is een hele klus, maar gelukkig zijn we ook met veel leden inmiddels…… en het spreekwoord zegt niet voor niets: 

Vele handen maken licht werk.

 

Ons beleid:

 

       1.      Alle leden van 18 tot en met 70 jaar leveren
        een  vrijwillige bijdrage om onze club te
        kunnen draaien, door actief te kiezen voor 1 van onderstaande commissies/ploegen.

       2.      Leden onder de 18 jaar en boven de 70 jaar
        zijn niet verplicht om deze bijdrage te leveren, maar zijn uiteraard zeer welkom

       3.      Leden van 18 tot en met 70 jaar die om wat
        voor reden dan ook geen structurele vrijwillige bijdrage willen/kunnen leveren
        kopen dit af door een verhoging van de contributie met 35,- euro. (Hiermee
        kunnen eventueel commerciële diensten mee worden ingekocht)

       4.      Nieuwe leden kunnen uiteraard direct hun
        voorkeur aangeven, maar mogen hier ook de eerste 3 maanden over nadenken/informatie inwinnen.

       5.      Uiteraard is het doel om uiteindelijk alle
        onderstaande commissies/ploegen goed te kunnen laten functioneren. Wanneer een
        commissie/ploeg meer dan goed bezet is, dan zal een andere vrijwillige bijdrage
        in overleg besproken worden.

 

Hieronder treffen jullie de verschillende commissies/ploegen die we graag binnen onze club willen hebben
draaien en waar dus een keuze in gemaakt kan worden. 

Een aantal zijn nieuw, een aantal draaien al deels of volledig.

 

Parkbeheercommissie
(minimaal 2 personen):

             
 – Coördineert de Baanonderhoudsgroep en Parkonderhoudsgoep.

            –  Communiceert evt. via speciale whatsapp groep

            –  Werken zelf deels mee binnen de genoemde ploegen.

        
Informatie en aanmelden:  Jos Roemaat 
tel. 06-12314467

      jos.roemaat@gmail.com

 

Baanonderhoudsploeg
TCH (minimaal 12 personen):

        
 – Het regelmatige onderhoud van de banen zelf. 

       – (Bladeren verwijderen, vegen, onkruid verwijderen, mos verwijderen enz.)

            – In team van 4 voor max. 3 uur.  Max. 1 x per 4 weken .

        

       Informatie en aanmelden:
 Jos Roemaat

       tel. 06-12314467

       jos.roemaat@gmail.com     

 

Parkonderhoudsploeg
TCH (minimaal 8 personen):

        
 – Reparatiewerkzaamheden op en rond de baan

             –  Reparatie en
 – onderhoud materieel

            –  Schilderwerkzaamheden

            –  Onderhoud in de kantine

        
 Informatie en aanmelden:  

       Jos Roemaat

       tel. 06-12314467
 jos.roemaat@gmail.com

 

Kantinecommissie
(minimaal 4 personen):

 – Coördinatie inzet  kantineploeg

            –  Voorlichting aan kantineploeg

            –  Aandacht voor gastheer/gastvrouw schap.

            –  Organiseren inkoop kantinegoederen

            –  Beheren en administreren van kantinerekening

           

          Informatie en aanmelden:
Jellina Heida      

      tel. 06-15144883

      jellina2@yahoo.com


Kantineploeg (minimaal 80 personen):

        
 – Draaien van minimaal 2 tot maximaal 4 kantinediensten per jaar 

       – (afhankelijk van grootte van de groep)

            –  Op een avond of tijdens een toernooi/competitie

            –  Samen in een Whatsapp groep, zodat ruilen onderling wordt opgelost.

            –  Tijdens de kantinedienst steeds beschikbaar zijn achter de bar

            –  Gastheer / gastvrouw zijn.

        
Informatie en aanmelden:
Jellina Heida 

      tel. 06-15144883

      jellina2@yahoo.com

 

Commissie
ledenintroductie (minimaal 5 personen):

        
 – Verwelkomen / sleutel langsbrengen /uitleg geven c.q. vragen beantwoorden

            –  Organiseren infoavonden
 – voor nieuwe leden (b.v. 4 x per jaar): 

o    Lessen bespreken

o    Inloopavonden/racketavonden bespreken

o    Deelname laddercompetitie bespreken

o    Krijgt men de Nieuwsbrief

o    Zit men in de berichten appgroep TCH

o    Keuze vrijwilligerswerk c.q. afkoop.

o    Evt. competitie spelen bespreken

        
 – Nieuwe leden met elkaar koppelen c.q. in contact brengen.

            –  Na 3 maanden individueel contact om bovenstaande nogmaals door te nemen.

Informatie en aanmelden:
Rob Snel

      tel. 053-5728379

      r.snel@kpnmail.nl

 

 

Activiteitencommissie
(minimaal 10 personen):

 – Organiseren van recreatieve tennis/padel activiteiten

       – Opzet en begeleiding van racketavonden/inloopavonden .

            –  Organiseren van niet sportgebonden activiteiten, zoals een feest e.d.

            –  Afsluiting competitie

       – Nieuwjaarsreceptie

Informatie en aanmelden:
Peter Griffioen   

      tel. 06-28178315

      jpwgriffioen34@gmail.com


Toernooi/wedstrijd commissie: tennis en padel (minimaal 12 personen):    

 

       – Open toernooi TCH

            –  Haaksbergse clubkampioenschappen

            –  Laddercompetitie

            –  Intern toernooi

            –  Pensionado toernooi…..overdag

            –  Competitieleider: (Peter Wolsink)

Informatie en aanmelden:  

      David de Waal tel. 

      06-49763639

      daviddewaal@gmail.com


Dagelijks bestuursploeg (5 personen):

        
 – Voorzitter

            –  Secretaris

             – Penningmeester

            –  Parkmanager

            –  Coördinator vrijwilligers

        
Informatie en aanmelden:
Rob Snel

      tel. 053-5728379

      r.snel@kpnmail.nl

 

Pr-commissie
(minimaal 4 personen):

 – Nieuwsbrief

            –  Website

            –  Social media

            – Uitingen in de media

            – Whatsapp berichtendienst

        
Informatie en aanmelden:
Anke Klumpers

      tel. 06-30879870

      anke_klumpers@hotmail.com

 

Sponsorcommissie
(minimaal 4 personen):

 – Sponsor acquisitie

            –  Verwerven van financiën uit fondsen, subsidies e.d.

            –  Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors

            –  Regelen van sponsoruitingen

            – Organisatie jaarlijks sponsortoernooi

        
Informatie en aanmelden:
Jelle ter Braak   

      tel. 06-43044357

      j_terbraak@hotmail.com

 

Commissie ledenadministratie
(minimaal 2 personen):

 – Opnemen leden in KNLTB-club systeem.

            –  Opnemen vrijwilligersrol c.q. afkoop in KNLTB-clubsysteem   

       – Koppelen juiste lidmaatschap.

             –  1communicatie naar nieuwe leden

            –   Kenbaar maken nieuw lid bij: penningmeester, pr-commissie, commissie ledenintroductie.

Beantwoorden van vragen rond reserveren en verhuur

Informatie en aanmelden: 

Marcel ter Huurne        

tel. 06-45137308

marcel.terhuurne@kpnplanet.nl

 

Training ondersteuningsploeg
(minimaal 3 personen):

 – Begeleiding bij clinics (o.a. Assink)

            –   Begeleiding bij specifieke groepsactiviteiten tennis en padel

            –   Begeleiding bij sportdag(en)

 

Informatie en aanmelden: 
Wubbo Hoen

tel. 06-14646968
wubbohoen@gmail.com