TC Haaksbergen Bestuur

Wij willen met elkaar een vereniging zijn waar het goed toeven is.

Zowel op de baan als daarbuiten. Door veel vrijwilligers wordt hier regelmatig aan gewerkt.

Denk aan: de mensen achter de bar, de mensen die ons park onderhouden,  het organiseren van toernooien, competitie, communicatie naar de leden enz, enz.

De club wordt geleid door een dagelijks bestuur die, gevoed door de leden en de commissies beleid voorbereid en de dagelijkse leiding voor de club voert.

Beslissingen worden genomen in het gehele bestuur, waar ook de commissievoorzitters bij aanwezig zijn.

Grote vraagstukken en beslissingen worden op onze jaarvergadering ter goedkeuring aan onze leden voorgelegd.

Hieronder staan de huidige voorzitters van commissies en het huidig dagelijks bestuur.

Op de vrijwilligerspagina kun je lezen dat wij graag nog een paar andere commissies leven in willen blazen.

 

Voorzitter
Rob Snel (DB)                tel. 053-5728379       r.snel@kpnmail.nl

 

Communicatie
Nikki Wagenar (DB)     tel. 06-21816805     fam.wagenar@hotmail.com

 

Penningmeester
Rick Analbers (DB)     tel. 06-57882913       tchpenningmeester@gmail.com

 

Secretaris
Petra Winkelhuis (DB) tel. 06-30672905       tchsecretaris@gmail.com

  

Kantinecommissie
David de Waal                  tel. 06-49763639        kantinetch@gmail.com

 

PR-commissie
Nikki Wagenar             tel. 06-21816805       fam.wagenar@hotmail.com

 

Competitieleider
Peter Wolsink               tel.06-41892729          pwolsink1706@gmail.com

 

Sponsorcommissie
Jelle ter Braak              tel.06-43044357         j_terbraak@hotmail.com

 

Toernooicommissie
Petra Winkelhuis          tel. 06-30672905    info@petrawinkelhuis.nl

 
Trainer bestuurslid
Wubbo Hoen                tel. 06-14646968         wubbohoen@gmail.com

 

Ledenadministratie

Marcel ter Huurne | Huurnerhof 23 | 7481 EK | Haaksbergen| tel. 06-451 373 08

marcel.terhuurne@kpnmail.nl