Vrijwilligers

  

TC Haaksbergen wil een laagdrempelige vereniging zijn waar je zowel recreatief als prestatief kunt tennissen en padellen.

Onze contributie en horecaprijzen proberen we laag te houden.

 

Ons park willen we mooi houden en onze banen willen we graag optimaal bespeelbaar houden, we willen activiteiten organiseren waarin onze leden elkaar kunnen ontmoeten en we willen dus ook dat onze kantine vaak open is voor een drankje en een hapje.  

 

Om dit allemaal te realiseren is een hele klus, maar gelukkig zijn we ook met veel leden inmiddels…… en het spreekwoord zegt niet voor niets: Vele handen maken licht werk.  

  

Ons beleid:

 

 1. Alle leden van 24 tot en met 70 jaar leveren een vrijwillige bijdrage om onze club te kunnen draaien,

 2. door actief te kiezen voor 1 van onderstaande commissies/ploegen. 

 1.  

 2. Leden onder de 24 jaar en boven de 70 jaar zijn niet verplicht om deze bijdrage te leveren, maar zijn uiteraard zeer welkom 

 1. Leden van 24 tot en met 70 jaar die om wat voor reden dan ook geen structurele vrijwillige bijdrage willen/kunnen leveren kopen dit af door een verhoging van de contributie met 35,- euro. (Hiermee kunnen eventueel commerciële diensten mee worden ingekocht) 

 1.  

 2. Nieuwe leden kunnen uiteraard direct hun voorkeur aangeven, maar mogen hier ook de eerste 3 maanden over nadenken/ informatie inwinnen. 

 1. Uiteraard is het doel om uiteindelijk alle onderstaande commissies/ploegen goed te kunnen laten functioneren. Wanneer een commissie/ploeg meer dan goed bezet is, dan zal een andere vrijwillige bijdrage in overleg besproken worden. 

  

Hieronder treffen jullie de verschillende commissies/ploegen die we graag binnen onze club willen hebben draaien en waar dus een keuze in gemaakt kan worden. Een aantal zijn nieuw, een aantal draaien al deels of volledig. 

  

Parkbeheercommissie (minimaal 2 personen):

 

 • Coördineert de Baanonderhoudsgroep en Parkonderhoudsgoep. 

 • Communiceert evt. via speciale whatsapp groep 

 • Werken zelf deels mee binnen de genoemde ploegen. 

 • Informatie en aanmelden:  Jos Roemaat  tel. 06-12314467   jos.roemaat@gmail.com 

  

Baanonderhoudsploeg TCH (minimaal 12 personen):

 

 • Het regelmatige onderhoud van de banen zelf. (Bladeren verwijderen, vegen, onkruid verwijderen, mos verwijderen enz.) 

 • In team van 4 voor max. 3 uur.  Max. 1 x per 4 weken . 

 • Informatie en aanmelden: Jos Roemaat tel. 06-12314467   jos.roemaat@gmail.com  

  

Parkonderhoudsploeg TCH (minimaal 8 personen):

 

 • Reparatiewerkzaamheden op en rond de baan 

 • Reparatie en onderhoud materieel 

 • Schilderwerkzaamheden 

 • Onderhoud in de kantine 

 • Informatie en aanmelden:  Jos Roemaat tel. 06-12314467   jos.roemaat@gmail.com 

  

Kantinecommissie (minimaal 4 personen):

 

 • Coördinatie inzet kantineploeg 

 • Voorlichting aan kantineploeg 

 • Aandacht voor gastheer/gastvrouw schap. 

 • Organiseren inkoop kantinegoederen 

 • Beheren en administreren van kantinerekening 

 • Informatie en aanmelden: Jellina Heida tel. 06-15144883        jellina2@yahoo.com 

 
Kantineploeg (minimaal 80 personen):

 

 • Draaien van minimaal 2 tot maximaal 4 kantinediensten per jaar (afhankelijk van grootte van de groep) 

 • Op een avond of tijdens een toernooi/competitie 

 • Samen in een Whatsapp groep, zodat ruilen onderling wordt opgelost. 

 • Tijdens de kantinedienst steeds beschikbaar zijn achter de bar 

 • Gastheer / gastvrouw zijn. 

 • Informatie en aanmelden: Jellina Heida tel. 06-15144883        jellina2@yahoo.com 

  

Commissie ledenintroductie (minimaal 5 personen):

 

 • Verwelkomen / sleutel langsbrengen /uitleg geven c.q. vragen beantwoorden 

 • Organiseren infoavonden voor nieuwe leden (b.v. 4 x per jaar):   

 • Lessen bespreken 

 • Inloopavonden/racketavonden bespreken 

 • Deelname laddercompetitie bespreken 

 • Krijgt men de Nieuwsbrief 

 • Zit men in de berichten appgroep TCH 

 • Keuze vrijwilligerswerk c.q. afkoop. 

 • Evt. competitie spelen bespreken 

 • Nieuwe leden met elkaar koppelen c.q. in contact brengen. 

 • Na 3 maanden individueel contact om bovenstaande nogmaals door te nemen. 

 • Informatie en aanmelden: Rob Snel tel. 053-5728379 r.snel@kpnmail.nl 

   

Activiteitencommissie (minimaal 10 personen):

 

 • Organiseren van recreatieve tennis/padel activiteiten 

 • Opzet en begeleiding van racketavonden/inloopavonden . 

 • Organiseren van niet sportgebonden activiteiten, zoals een feest e.d. 

 • Afsluiting competitie 

 • Nieuwjaarsreceptie 

 • Informatie en aanmelden: Peter Griffioen tel. 06-28178315 jpwgriffioen34@gmail.com 

 
Toernooi/wedstrijd commissie: tennis en padel (minimaal 12 personen):

 

 • Open toernooi TCH 

 • Haaksbergse clubkampioenschappen 

 • Laddercompetitie 

 • Intern toernooi 

 • Pensionado toernooi…..overdag 

 • Competitieleider. (Peter Wolsink) 

 • Informatie en aanmelden:  David de Waal tel. 06-49763639 daviddewaal@gmail.com 

 
Dagelijks bestuursploeg (5 personen): 

 

 • Voorzitter 

 • Secretaris 

 • Penningmeester 

 • Parkmanager 

 • Coördinator vrijwilligers 

 • Informatie en aanmelden: Rob Snel tel. 053-5728379 r.snel@kpnmail.nl 

  

Pr-commissie (minimaal 4 personen):

 

 • Nieuwsbrief 

 • Website 

 • Social media 

 • Uitingen in de media 

 • Whatsapp berichtendienst 

 • Informatie en aanmelden: Anke Klumpers tel. 06-30879870   anke_klumpers@hotmail.com 

  

Sponsorcommissie (minimaal 4 personen):

 •  

 • Sponsor acquisitie 

 • Verwerven van financiën uit fondsen, subsidies e.d. 

 • Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors 

 • Regelen van sponsoruitingen 

 • Organisatie jaarlijks sponsortoernooi 

 • Informatie en aanmelden: Jelle ter Braak tel. 06-43044357 j_terbraak@hotmail.com 

  

Commissie ledenadministratie (minimaal 2 personen):

 

 • Opnemen leden in KNLTB-club systeem. 

 • Opnemen vrijwilligersrol c.q. afkoop in KNLTB-clubsysteem 

 • Koppelen juiste lidmaatschap. 

 • 1e communicatie naar nieuwe leden  

 • Kenbaar maken nieuw lid bij: penningmeester, pr-commissie, commissie ledenintroductie. 

 • Beantwoorden van vragen rond reserveren en verhuur 

 

Informatie en aanmelden: Marcel ter Huurne tel. 06-45137308 ledenadministratie@wordpress-834551-3868882.cloudwaysapps.com 

  

Training ondersteuningsploeg (minimaal 3 personen):

 

 • Begeleiding bij clinics (o.a. Assink) 

 • Begeleiding bij specifieke groepsactiviteiten tennis en padel 

 • Begeleiding bij sportdag(en) 

 • Aanmelden: Wubbo Hoen tel. 06-14646968 wubbohoen@gmail.com