Vrijwilligers

Onze mooie tennis- en padelclub TCH heeft jou nodig! Wij willen de organisatie van de club, het clubgebouw en ons mooie sportpark graag verzorgd houden met jouw hulp als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is niet alleen luek en gezellig, maar vergroot ook je sociale- en zakelijke netwerk. Het is leerzaam en nuttig. Help jij ook mee? Want de club, dat zijn wij met z’n allen! Er zijn verschillende taken en functies, sommige werkzaamheden zijn wekelijks of alleen af en toe. Waar wil jij mee helpen? TC Haaksbergen wil een laagdrempelige vereniging zijn waar je zowel recreatief als prestatief kunt tenissen en padellen.


 Ons beleid:

 • Alle leden van 21 tot en met 70 jaar leveren een vrijwillige bijdrage om onze club te kunnen draaien, door actief te kiezen voor 1 van onderstaande commissies/ploegen. 
 • Leden onder de 21 jaar en boven de 70 jaar zijn niet verplicht om deze bijdrage te leveren, maar zijn uiteraard zeer welkom 
 • Leden van 21 tot en met 70 jaar die om wat voor reden dan ook geen structurele vrijwillige bijdrage willen/kunnen leveren kopen dit af door een verhoging van de contributie met 40,- euro. (Hiermee kunnen eventueel commerciële diensten mee worden ingekocht) 

Uiteraard is het doel om uiteindelijk alle onderstaande commissies/ploegen goed te kunnen laten functioneren. Wanneer een commissie/ploeg meer dan goed bezet is, dan zal een andere vrijwillige bijdrage in overleg besproken worden.

Hieronder treffen jullie de verschillende commissies/ploegen die we graag binnen onze club willen hebben draaien en waar dus een keuze in gemaakt kan worden. Een aantal zijn nieuw, een aantal draaien al deels of volledig. 

  

Parkbeheercommissie (minimaal 2 personen):

 

 • Coördineert de Baanonderhoudsgroep en Parkonderhoudsgoep. 

 • Werken zelf deels mee binnen de genoemde ploegen. 

 • Informatie en aanmelden: Peter Griffioen tel. 06-28178315 jpwgriffioen34@gmail.com 

  

Baanonderhoudsploeg (minimaal 12 personen):

 

 • Het regelmatige onderhoud van de banen zelf. (Bladeren verwijderen, vegen, onkruid verwijderen, mos verwijderen enz.) 

 • In team van 4 voor max. 3 uur.  Max. 1 x per 4 weken.

 • Informatie en aanmelden: Peter Griffioen tel. 06-28178315 jpwgriffioen34@gmail.com 

  

Parkonderhoudsploeg (minimaal 8 personen):

 

 • Reparatiewerkzaamheden op en rond de baan 

 • Reparatie en onderhoud materieel 

 • Schilderwerkzaamheden 

 • Onderhoud in de kantine 

 • Informatie en aanmelden: Peter Griffioen tel. 06-28178315 jpwgriffioen34@gmail.com 

 •  

Kantinecommissie (minimaal 4 personen):

 

 • Coördinatie inzet kantineploeg 

 • Voorlichting aan kantineploeg 

 • Aandacht voor gastheer/gastvrouw schap. 

 • Organiseren inkoop kantinegoederen 

 • Beheren en administreren van kantinerekening 

 • Informatie en aanmelden: David de Waal tel. 06-49763639       kantinetch@gmail.com 

 
Kantineploeg (minimaal 80 personen):

 

 • Draaien van minimaal 2 tot maximaal 4 kantinediensten per jaar (afhankelijk van grootte van de groep) 

 • Op een avond of tijdens een toernooi/competitie 

 • Samen in een Whatsapp groep, zodat ruilen onderling wordt opgelost. 

 • Tijdens de kantinedienst steeds beschikbaar zijn achter de bar 

 • Gastheer / gastvrouw zijn. 

 • Informatie en aanmelden: David de Waal tel. 06-49763639      kantinetch@gmail.com 

  

Commissie ledenintroductie (minimaal 5 personen):

 

 • Verwelkomen / sleutel langsbrengen /uitleg geven c.q. vragen beantwoorden 

 • Organiseren infoavonden voor nieuwe leden (b.v. 4 x per jaar):   

 • Lessen bespreken 

 • Inloopavonden/racketavonden bespreken 

 • Deelname laddercompetitie bespreken 

 • Krijgt men de Nieuwsbrief 

 • Zit men in de berichten appgroep TCH 

 • Keuze vrijwilligerswerk c.q. afkoop. 

 • Evt. competitie spelen bespreken 

 • Nieuwe leden met elkaar koppelen c.q. in contact brengen. 

 • Informatie en aanmelden: Rob Snel tel. 053-5728379 r.snel@kpnmail.nl 

   

Activiteitencommissie (minimaal 10 personen):

 

 • Organiseren van recreatieve tennis/padel activiteiten 

 • Opzet en begeleiding van racketavonden/inloopavonden. 

 • Organiseren van niet sportgebonden activiteiten, zoals een feest e.d. 

 • Afsluiting competitie 

 • Nieuwjaarsreceptie 

 • Informatie en aanmelden: Peter Griffioen tel. 06-28178315 jpwgriffioen34@gmail.com 

 
Toernooi/wedstrijd commissie: tennis en padel (minimaal 12 personen):

 

 • Open toernooi TCH 

 • Haaksbergse clubkampioenschappen 

 • Laddercompetitie 

 • Intern toernooi 

 • Pensionado toernooi…..overdag 

 • Competitieleider. (Peter Wolsink) 

 • Informatie en aanmelden:  Petra Winkelhuis tel. 06-30672905 info@petrawinkelhuis.nl 

 
Dagelijks bestuursploeg (5 personen): 

 

 • Voorzitter 

 • Secretaris 

 • Penningmeester 

 • Parkmanager 

 • Coördinator vrijwilligers 

 • Informatie en aanmelden: Rob Snel tel. 053-5728379 r.snel@kpnmail.nl 

  

Communicatie/PR (minimaal 4 personen):

 

 • Nieuwsbrief 

 • Website 

 • Social media 

 • Uitingen in de media 

 • Whatsapp berichtendienst 

 • Informatie en aanmelden: Nikki Wagenar tel. 06-21816805   fam.wagenar@hotmail.com 

  

Sponsorcommissie (minimaal 4 personen):

 •  

 • Sponsor acquisitie 

 • Verwerven van financiën uit fondsen, subsidies e.d. 

 • Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors 

 • Regelen van sponsoruitingen 

 • Organisatie jaarlijks sponsortoernooi 

 • Informatie en aanmelden: Jelle ter Braak tel. 06-43044357 j_terbraak@hotmail.com 

  

Commissie ledenadministratie (minimaal 2 personen):

 

 • Opnemen leden in KNLTB-club systeem. 

 • Opnemen vrijwilligersrol c.q. afkoop in KNLTB-clubsysteem 

 • Koppelen juiste lidmaatschap. 

 • 1e communicatie naar nieuwe leden  

 • Kenbaar maken nieuw lid bij: penningmeester, pr-commissie, commissie ledenintroductie. 

 • Beantwoorden van vragen rond reserveren en verhuur 

 

Informatie en aanmelden: Marcel ter Huurne tel. 06-45137308 marcel.terhuurne@kpnmail.nl

  

Training ondersteuningsploeg (minimaal 3 personen):

 

 • Begeleiding bij clinics (o.a. Assink) 

 • Begeleiding bij specifieke groepsactiviteiten tennis en padel 

 • Begeleiding bij sportdag(en) 

 • Aanmelden: Wubbo Hoen tel. 06-14646968 wubbohoen@gmail.com

 
Heb je zelf een ander idee waarmee je de club kan helpen? Laat het dan weten!