Lidmaatschap & introducees

Welkom op de lidmaatschapspagina van TCH.

Onze vereniging heeft een aantal lidmaatschapsmogelijkheden en introductie-mogelijkheden.

      A.   Het reguliere doorlopende jaarlidmaatschap:

      Je bent daarmee lid van onze hele vereniging en kunt dus zowel tennis als padel spelen. 

      Ook ben je automatisch bondslid van de KNLTB, zodat je ook toernooien en competities kunt spelen.

      
 Loopt van 1 januari t/m 31 december.

 • Senioren (24 jaar en ouder) 2023: € 155,-
 • Junioren (T/m 23 jaar) 2023: € 75,-
 • Je wordt senior lid, het jaar nadat je 24 geworden bent.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks in januari via automatische incasso geint, tenzij je daar
  uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt via de penningmeester.
 • Eventuele opzegging van het reguliere lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren dit i.v.m. KNLTB en administratiekosten.
 • Wanneer je gedurende een lidmaatschapsjaar lid wordt, worden de contributiekosten uiteraard bepaald
  op basis van het resterend aantal maanden.

      

      B.   Introducees:

       

        Het is mogelijk om per lid 1 introducee mee te nemen
  (dus bij een dubbel maximaal 2 introducees).

  

       Vanaf 2023 zal de boeking van introducees via het reguliere boekingssysteem lopen. 

       Een introducee betaalt via de boeking direct € 6,- aan onze club.  

       Eenzelfde introducee mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden.

 Onze club draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. 

 Daarmee houden we ons park mooi, is er bediening achter de bar, worden activiteiten en toernooien georganiseerd en wordt de club bestuurd. 

 Daardoor kunnen we ook onze contributie en de horecaprijzen redelijk laag houden. Vele handen maken uiteraard licht werk. 

 

 Als we allemaal bijdragen, dan is dat op jaarbasis slechts weinig inspanning. 

 We willen je daarom ook vragen om je als vrijwilliger aan te melden op het onderstaande aanmeldingsformulier. 

 Kijk op de pagina “Vrijwilligers” om te zien wat er allemaal nodig is en hoe je je als vrijwilliger kunt aanmelden.

 Wanneer je tussen de 24 en 70 jaar bent en je toch geen bijdrage als vrijwilliger aan de club wilt
 of kunt leveren, dan brengen we je naast de contributie € 35,- extra in rekening. 

 Je zou ook kunnen zeggen: de contributie is 190,- euro per jaar, maar wordt € 35,- lager als je iets terug doet voor de club.

 

 

  Welk abonnement?


  I.v.m. de KNLTB ledenpas moet u een pasfoto inleveren bij onze Ledenadministratie TCH.*  ZONDER PASFOTO KAN UW AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP NIET IN BEHANDELING WORDEN GENOMEN.

  Aanmelding als vrijwilliger (zie ook de pagina “Vrijwilligers TCH”):

  Ik geef me op voor de volgende ploeg/commissie/bestuur:  Akkoord verklaring*


  Ontvangen TCH nieuwsbrief*