Lidmaatschap & introducees

Welkom op de lidmaatschapspagina van TCH.

Onze vereniging heeft een aantal lidmaatschapsmogelijkheden en introductie-mogelijkheden.

      A.   Het reguliere doorlopende jaarlidmaatschap:

      Je bent daarmee lid van onze hele vereniging en kunt dus zowel tennis als padel spelen. 

      Ook ben je automatisch bondslid van de KNLTB, zodat je ook toernooien en competities kunt spelen.


 Loopt van 1 januari t/m 31 december.

 • Senioren (24 jaar en ouder) 2024: € 165,-
 • Junioren (T/m 23 jaar) 2024: € 85,-
 • Je wordt senior lid, het jaar nadat je 24 geworden bent.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks in januari via automatische incasso geint, tenzij je daar
  uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt via de penningmeester.
 • Eventuele opzegging van het reguliere lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren dit i.v.m. KNLTB en administratiekosten.
 • Houd er rekening mee dat een te late opzegging betekent dat je nog een kwartaal contributie bent verschuldigd.

 • Wanneer je gedurende een lidmaatschapsjaar lid wordt, worden de contributiekosten uiteraard bepaald
  op basis van het resterend aantal maanden.

      

      B.   Introducees:

       

     Het is mogelijk om per lid 1 introducee mee te nemen
(dus bij een dubbel maximaal 2 introducees).

  

     De boeking van introducees verloopt via het reguliere boekingssysteem. 

     Een introducee betaalt via de boeking direct € 6,- aan onze club.  

     Eenzelfde introducee mag maximaal 3 x geïntroduceerd worden.

Onze club draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. 

Daarmee houden we ons park mooi, is er bediening achter de bar, worden activiteiten en toernooien georganiseerd en wordt de club bestuurd. 

Daardoor kunnen we ook onze contributie en de horecaprijzen redelijk laag houden. Vele handen maken uiteraard licht werk. 

 

Als we allemaal bijdragen, dan is dat op jaarbasis slechts weinig inspanning. 

We willen je daarom ook vragen om je als vrijwilliger aan te melden op het onderstaande aanmeldingsformulier. 

Kijk op de pagina “Vrijwilligers” om te zien wat er allemaal nodig is en hoe je je als vrijwilliger kunt aanmelden.

Wanneer je tussen de 21 en 70 jaar bent en je toch geen bijdrage als vrijwilliger aan de club wilt of kunt leveren, dan brengen we je naast de contributie € 40,- extra in rekening. 

Je zou ook kunnen zeggen: de contributie is 205,- euro per jaar, maar wordt € 40,- lager als je iets terug doet voor de club.

 

 

 

 

  Voor onze ledenadministratie en KNLTB clubapp ontvangen wij graag een profielfoto. Deze kunt u opsturen naar tchledenaanmelding@gmail.com

  Aanmelding als vrijwilliger (zie ook de pagina “Vrijwilligers TCH”):

  Ik geef me op voor de volgende ploeg/commissie/bestuur:

  Maak je geen keuze, dan wordt er vanuit gegaan dat je geen vrijwilligerswerk wilt- of kunt doen voor TCH en zal er dus 40,- euro extra in rekening gebracht worden.

  Akkoord verklaring*


  Ontvangen TCH nieuwsbrief*